UPIT ZA TRANSPORT
Radi lakšeg sagledavanja Vaših potreba i ubrzavanja samog procesa ugovaranja transporta, molimo Vas da popunite ovaj upit nakon koga ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
Hvala.
Ime firme:

Kontakt osoba:

Grad:

Telefon:

Fax:

Email:

Mesto utovara:

Mesto istovara:

Vrsta robe:

Količina:

Izvozna carina:

Granični prelaz:

Garancija:

Uvozna carina:

Datum istovara:

Ostale napomene: